Nhaplieu online dating Sex chat cam2 gratis

Rated 3.80/5 based on 682 customer reviews

Tuy nhiên tại phần giới tính thì yêu cầu tạo 2 Check Box để khách hàng chọn khi điền thông tin vào Form.Sau khi thực hiện việc chèn các vùng nhập liệu trên Form, chúng ta tiến hành khóa Form lại nhằm mục đích chỉ cho phép người dùng nhập liệu vào các vùng qui định và không được phép sửa đổi mẫu biểu.Bạn phải gán chuỗi ký tự mới thay cho Caption hiện tại.Bạn có thể theo bảng sau đây để gán tên và Caption cho hai nút lệnh.Chỉ còn đặt thêm hai nút lệnh (Command Button) vào trong form là hoàn tất việc thiết kế.

Với đối tượng là hộp văn bản như trên, chỉ cần đặt tên cho nó là đủ.End Sub Tôi đợi bạn 20 phút để gõ đoạn mã trên. Bạn có thể nhập nội dung của mỗi trường của một bản ghi vào hộp văn bản, rồi nhấn chuột vào nút Enter. Tôi sẽ mách bạn sử dụng đối tượng Spin Button của VBE để làm cho form của bạn có khả năng duyệt nội dung của những bản ghi đang hiện diện trong bảng tính.Đừng vội, coi chừng nhầm chuỗi rỗng với chuỗi có một khoảng trắng! Bạn sẽ thấy nội dung của bản ghi đi vào bảng tính và sẵn sàng cho bản ghi tiếp theo. Đợi chút, bạn đang chạy một macro, vậy hãy chấm dứt macro này trước khi làm bất cứ chuyện gì.Đến đây việc thiết kế form xem như hoàn tất, hình thức như trong hình 13.Bây giờ bước cuối cùng là viết chương trình cho form. Với form hiện tại, bạn chỉ có thể nhập dữ liệu mà thôi.

Leave a Reply